Ellenm87 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Parkinson: de oorzaak en verschijnselen

Er is tot op heden nog een precieze oorzaak gevonden voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Het is mogelijk dat er verschillende oorzaken zijn en dat deze met elkaar in verband staan. Hierdoor…

Meest voorkomende kinderziekten

In dit artikel vind je korte informatie terug over de volgende kinderziekten: rodehond, roodvonk, waterpokken, bof, mazelen en kinkhoest.Behalve roodvonk en kinkhoest, worden de kinderziekten veroorza…

Infectieziekten

De meeste ziekten die voorkomen, zijn infectieziekten. Deze worden veroorzaakt door micro-organismen. Deze zijn onder te verdelen in de 'niet ziek makende', 'mogelijk ziek makende' en 'ziek makende'.…

Parkinson: de geschiedenis

De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende ziekten van het zenuwstelsel, het is daarom ook geen zeldzame ziekte. In Nederland lijden ongeveer veertigduizend mensen aan de ziekte van Parki…

Parkinson: betekenis voor de patiënt

Onbegrip, machteloosheid en eenzaamheid zijn de belangrijkste begrippen bij het beantwoorden van de vraag wat de ziekte van Parkinson betekent voor de patiënt.

Parkinson: behandelingsvormen

Onderstaande behandelingsvormen kunnen van groot belang zijn voor het leven van een Parkinsonpatiënt. Het zijn de belangrijkste behandelingsvormen die er zijn. Wat geen echte behandelingsvorm is, maar…
Wat is het Rett syndroom?

Wat is het Rett syndroom?

Het Rett syndroom zal de meeste mensen weinig zeggen. Als je vraagt wat een syndroom is, zullen ook hier maar weinig mensen een uitleg bij kunnen geven. Daarom nu eerst de betekenis van het woord synd…
Het Rett syndroom: behandeling & therapie

Het Rett syndroom: behandeling & therapie

In een ander artikel staat geschreven wat het Rett syndroom nou eigenlijk is, met de daarbij horende symptomen. In dit artikel komt de eventuele behandeling en verschillende therapieën aan bod. Het is…

Gedragsproblemen bij lichamelijke handicap

Mensen met een lichamelijke handicap hebben soms veel moeite om hun handicap te accepteren. Sommigen zijn hier toe nooit in staat, bij anderen zal het enige tijd in beslag nemen.